Sotning

Brandskyddskontroll och sotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och eldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. I kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga utförs sotning på entreprenad av Sotargruppen Västra Skaraborg.

Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen utförs av räddningstjänsten.

Då du som fastighetsägare har det primära ansvaret för brandskyddet måste du anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Exempel på sådana förändringar är byte av bränsleslag, om en värmepanna ersatts med t ex bergvärme. Meddela även om det sker ägarbyte.

Egensotning

Beslut om medgivande för sotning av egen anläggning tas av Räddningsnämnden Västra Skaraborg i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Medgivandet ges endast om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Telefonnummer till Räddningstjänsten i Västra Skaraborg är 0510-77 17 00

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.