Så här ansöker jag

Här har vi samlat de vanligaste åtgärderna som man söker bygglov för eller gör anmälan hos oss.

Handlingarna vi brukar behöva för enkla projekt är ansökan, situationsplan, planritning, fasadritning, konstruktionsritning, kontrollplan. Se checklistorna på hur du fyller i din ansökan och vad du ska bifoga.

Längre ner på sidan hittar du information och exempel på hur din kontrollplan kan se ut.

Ansökningsblankett finns i vårt blankettarkiv. Är du osäker på vad som gäller just dig är du välkommen att höra av dig, gärna via mail, miljo.bygg@vara.se

Checklistor:

Balkong
Byta fasad eller takmaterial en- och tvåbostadshus
Byta kulör en- och två bostadshus
Fristående förråd eller garage
Installation av eldstad en- och tvåbostadshus
Komplementbostadshus bygglovsbefriat (Attefall)
Komplementbyggnad bygglovsbefriad max 25 kvm (Attefall)
Ny bostad bygglovsbefriad (Attefall, inredande av ytterligare en bostad)
Nybyggnad en- och tvåbostadshus
Plank
Skyltar
Solceller
Takkupa bygglovsbefriad
Takkupa fönster en tvåbostadshus
Tillbyggnad bygglovsbefriad (2 takkupor m.m.)
Tillbyggnad en och -tvåbostadshus
Bygga en mur

Kontrollplan

Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan för att få startbesked. En kontrollplan är det dokument som beskriver de kontroller en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om

  • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet och vilken lag/föreskrift man kontrollerar det mot
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

Vi har tagit fram några exempel som illustrerar hur några typer av enkla kontrollplaner kan se ut för att uppfylla  kraven på innehåll och kontroll.
Tom mall kontrollplan
Möjliga kontrollpunkter

Exempel på enklare kontrollplaner:
Byggherrens egenkontrollplan
Takkupa
Fasadändring
Inglasning
Mur och plank

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.