Förhandsbesked

Till förhandsbesked ska följande handlingar bifogas:

  • Situationsplan
  • Skalenlig 1:500
  • Samtliga byggnader ska vara inritade och måttsatta
  • Avstånd till befintliga/föreslagna gränser och gränsernas längd ska vara måttsatta
  • Avstånd till grannfastighet ska måttsättas
  • Ny/befintlig väg fram till fastigheten ska ritas in

Skiss

Bifoga gärna en skiss på det du tänkt att bygga om du har en sådan för att underlätta handläggningen.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.