Förhandsbesked

Till förhandsbesked ska följande handlingar bifogas:

  • Situationsplan
  • Skalenlig 1:500
  • Samtliga byggnader ska vara inritade och måttsatta
  • Avstånd till befintliga/föreslagna gränser och gränsernas längd ska vara måttsatta
  • Avstånd till grannfastighet ska måttsättas
  • Ny/befintlig väg fram till fastigheten ska ritas in

Skiss

Bifoga gärna en skiss på det du tänkt att bygga om du har en sådan för att underlätta handläggningen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.