Rivningslov och anmälan rivning

Du är alltid välkommen att rådfråga oss om du tänker riva din fastighet.

Inom detaljplan krävs det rivningslov för att riva byggnadsverk, byggnader eller delar av byggnader.

Utanför detaljplan är det inte säkert att det krävs rivningslov, dock kan det krävas en anmälan till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen.

För mer om information om avfallshantering vid bygg eller rivning, se Bygg- och rivningsavfall — Vara kommun.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.