Djur och skadedjur

Skadade och döda djur på kommunens mark

Hittar du ett skadat eller dött djur på kommunens mark så kontaktar du kommunen via växeln, tel. 0512-310 00.

Skadade djur i naturen

Om du har hittat ett skadat djur i naturen som behöver avlivas ska du kontakta markägaren. Är det ett större djur, ett rovdjur eller en rovfågel ska du kontakta polisen på tel. 11414.

Tänk på att du inte får ta hand om skadade djuret själv. Det är bara personer eller föreningar som har länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur.

Råd om vilda djur

Misskötsel av tama djur

Du anmäler misstänkt misskötsel av tama djur till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Anmäl bristande djurhållning

Djur i tätort och planlagt område

Inom tätort och planlagt område krävs att du har tillstånd för att få ha dessa djur:

 • Häst, get, får, svin eller nötkreatur
 • Orm
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Du måste alltid ha fastighetsägarens tillåtelse att ha djur, om du inte själv äger fastigheten. Dina närmaste grannar ska tillfrågas. För att du ska få tillstånd får din djurhållning inte leda till någon olägenhet för människors hälsa. Du ska hålla djuren på ett lämpligt för att djuren ska ha det bra.. Och om du vill ha tupp måste du lämna uppgift om detta. Vi tar ut en handläggningsavgift för ansökan.
Vad som gäller ur djurskydd- och djurhälsosynpunkt kan Länsstyrelsen i Västra Götaland ge upplysningar om. De har tillsyn över djurskyddet.

Hantering av döda sällskapsdjur

Hantering av hund, katt, kanin och andra döda smådjur.

När du ska ta hand om din döda hund, katt eller kanin finns det flera alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur kan de ge råd. Tänk på att även minigris och dvärgget räknas som sällskapsdjur. Det finns minneslundar eller djurkyrkogårdar i Skövde, Skara och Mariestad.
När det rör sig om mindre sällskapsdjur kan du få gräva ner dem på din tomt men då gäller detta:

 • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen
 • Om du har egen vattentäkt så ska kroppen grävas ner minst 100 meter från vattentäkten
 • Du som fastighetsägare är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går

Nedgrävning av häst

Vara kommun har riktlinjer för hur man ska agera vid nedgrävning av häst.

Riktlinje för att gräva ner häst

 

Skadedjur och ohyra

Ohyra

Ohyra och skadedjur kan orsaka stor skada på till exempel livsmedel och trä. De kan också vara en spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackerlackor och myror.

Fastighetsägaren ansvarar för att:

 • Åtgärda skadedjur inom sin egen fastighet,
 • Hålla lägenheter för uthyrning fria från ohyra

Grävlingar

Får du får problem med grävlingar vid ditt hus kan du försöka täppa till alla gluggar och liknande (när grävlingen inte är där). Eftersom grävlingen är en allätare är det bra att se till att hålla rent i trädgården och runt husen. Du kan även kontakta miljöenheten och de kommunala skyttarna för att låna en grävlingsfälla.

Råttor

Har du problem med råttor i det kommunala avloppsledningsnätet kontaktar du VA-enheten

Är det i stället problem med råttor ovan mark är det du som fastighetsägare som behöver vidta åtgärder. Tänk på att hantera dina sopor så att de inte drar till sig råttor. Du bör till exempel:

 • Förpacka soporna i påsar innan du lägger dem i sopkärlet
 • Ha ett tillräckligt stort kärl så att locket alltid går att stänga

Om du ändå har problem så kontaktar du ditt försäkringsbolag för att höra om skadedjursförsäkring ingår i din villa- och hemförsäkring. Om du saknar skadedjursförsäkring kontaktar du själv ett saneringsföretag.

Störande fåglar

Vi får ofta klagomål på störande kajor och andra fåglar, framför allt under häckningen och när ungarna börjar flyga ut ur boet. Förr ansågs att enda sättet att lösa problem med störande fåglar var att skjuta av dem. Erfarenheten visar att det sällan hjälper under någon längre period. Om man lyckas att skjuta några stycken fåglar finns det ständigt nya fåglar utanför tätorterna som är redo att flytta in.
Ett långsiktigt sätt att lösa problemet är att på olika sätt göra så att fåglarna inte trivs. Här följer några olika förslag som har prövats på olika platser, ibland med gott resultat, ibland med inte lika bra resultat. Du få helt enkelt pröva dig fram beroende på vilken situation det gäller. Du kanske behöver kombinera flera olika åtgärder.

Det här kan du som fastighetsägare göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar:

 • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med
 • Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att till exempel täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar fungera bra att täta med hönsnät. Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar
 • Sätt upp rovfågelsattrapper på husets tak. Sådana kan du köpa i jaktaffärer
 • En allmän uppfattning är att många fåglar skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälp till att hålla skator borta. Reflekterande remsor kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig ljud när det blåser
 • Du kan använda ”ögonattrapper” och skrämselballonger
 • Variera typen av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag
 • Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Matavfall ska alltid förpackas i en påse och slängas i en behållare med lock

Inom tätort och planlagt område krävs att du har tillstånd för att få ha dessa djur:

 • Häst, get, får, svin eller nötkreatur
 • Orm
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Du måste alltid ha fastighetsägarens tillåtelse att ha djur, om du inte själv äger fastigheten. Dina närmaste grannar ska tillfrågas. För att du ska få tillstånd får din djurhållning inte leda till någon olägenhet för människors hälsa. Du ska hålla djuren på ett lämpligt för att djuren ska ha det bra.. Och om du vill ha tupp måste du lämna uppgift om detta. Vi tar ut en handläggningsavgift för ansökan.
Vad som gäller ur djurskydd- och djurhälsosynpunkt kan Länsstyrelsen i Västra Götaland ge upplysningar om. De har tillsyn över djurskyddet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.