Fågelinfluensa

Ny information om smittspridning

Jordbruksverket gick den 28 juli 2022 ut med uppdaterad information om hantering av döda vilda fåglar. Anledningen är en ökning av fågelinfluensa som sprids mellan vilda fåglar. Risken att fågelinfluensan sprids från fågel till människa anses vara låg.

Hittar du vilda döda fåglar på en allmän plats eller i naturen kan du göra på följande sätt. Observera att den som hanterar fåglarna bör använda skyddshandskar och tvätta händerna ordentligt efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färskt träck från dessa förekomma. De kan sprida smitta så personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar bör inte delta i hanteringen av döda vilda fåglar.

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt dem.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse, fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt. Påsen ska läggas i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet ska tas emot.
  • Om du påträffar en levande fågel som verkar sjuk ska du kontakta miljöenheten, så att kommunskytten kan komma för att skjuta fågeln. Du kan även kontakta Polisen.

Döda vilda fåglar bör rapporteras till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. https://rapporteravilt.sva.se.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om fågelinfluensa, aktuellt smittläge i länet och vilka regler som gäller vid rådande skyddsnivå.
Fågelinfluensa – Jordbruksverket.se

 

Om du har egna tamfåglar

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att viruset kommer i kontakt med din besättning eller sprids till andra. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på och hur du ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Kontakta din veterinär vid förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa! Det är viktigt att du är uppmärksam på snabbt förändrat hälsoläge i din besättning.

Här kan du hitta Jordbruksverkets information om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän.

 

Samhällets beredskap vid smittsam djursjukdom

krisinformation.se  kan du få information om vilka myndigheter som ansvarar vid utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar hos djur och hur du som djurägare ska göra om dina djur blir sjuka.

Du kan också få information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Källa: Jordbruksverket

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.