Biobränsle

Ved

Modern utrustning är en förutsättning för en god miljö ute såväl som inne. Med en modern utrustning bestående av keramisk vedpanna, ackumulatortank och reglercentral minimerar du miljöpåverkan samtidigt som du får en betydligt bättre inomhuskomfort.

Tips till dig som skall byta eller nyinstallera vedpanna

  • Välj en miljögodkänd panna. Den har hög verkningsgrad samtidigt som den ger låga utsläpp.
  • Installera tillräcklig ackumulatorvolym – minst 1500 liter.
  • Satsa på reglercentral och shuntautomatik. Det ger en jämn innetemperatur oavsett väderlek.
  • Rådfråga sotaren innan du väljer panna. Kan även kräva bygganmälan.

Pellets

Pellets kan vara ett spännande alternativ för dig som tröttnat på vedeldning eller som tycker att olja och el är för dyrt. Energipriset för pellets motsvarar ca halva elpriset eller ca halva oljepriset. Har du en oljepanna eller en kombipanna för olja och ved ansluter du pelletsbrännaren på samma sätt som oljebrännaren. De enklaste systemen har ett pelletsförråd i anslutning till brännaren som räcker för ett par veckors drift, mer avancerade system har ett större lager som täcker en stor del av årsbehovet och där pelletsen automatiskt matas fram. Har du ett större förråd (ca 6 kubikmeter) kan du få pelletsen levererad med bulkbil. Pellets kan också eldas i kaminer och är då ett lämpligt komplement i hus med direktverkande elvärme.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.