Fjärrvärme

Uppvärmning med fjärrvärme, baserad på i huvudsak biobränsle, är inom tätbebyggelse ett bra alternativ.

Förbränning sker med hög verkningsgrad och rening av rökgaserna förekommer. Hetvatten distribueras i ledningar till bostäder, industrier, offentlig förvaltning m m. I byggnaden växlas energin i en värmeväxlare till byggnadens eget system för värme och varmvatten.