Fönster

I en genomsnittsvilla på 144 kvadratmeter går det åt cirka 15 000 kWh per år i uppvärmning. Med vanliga tvåglasfönster släpps en tredjedel av värmen ut genom fönstren.

U-värde mått på värmeförlust

Värmeförlusten anges i U-värde. Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Kallras

Vanliga 2-glasfönster ger upphov till så kallat kallras. Den inre rutans låga temperatur ger upplevelse av ”drag” från fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare glasrutan.

När du bygger nytt bör du välja ett fönster med 1,0 i U-värde.

Energieffektiva fönster har två eller tre glas ihopsatta i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är hermetiskt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Karmar och bågar är konstruerade för att minimera värmeförlusterna.

Dagsljus och solvärme

Viktigt att fönstren släpper igenom dagsljus (dagsljustransmittans) och solvärme (solenergitransmittans) är också viktigt. Därför bör minst 63 procent av dagsljuset och 52 procent av den inkommande solenergin släppas in. Fråga din försäljare om fönstrets U-värde och transmittansvärden!

Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva som enda åtgärd är sällan ekonomiskt riktigt. Men om du exempelvis ska göra något åt husets värmesystem eller fasad kan investeringen bli mer lönsam om du samtidigt byter fönster. Är fönstren dåliga och behöver bytas ut? Välj energieffektiva!

Energieffektiva fönster

Eftersom husets värmebehov minskar med energieffektiva fönster kan du välja en mindre panna eller installera färre element. Energieffektiva fönster sparar alltså pengar på flera sätt samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Du behöver inte byta ut dina fönster för att göra dem energieffektiva. Ett fönsterbyte kan innebära stora ingrepp i husets uttryck och estetik. Att då istället komplettera de ursprungliga fönstren med en energisparruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparglas kan vara en bättre lösning.

Källa: Energimyndigheten

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.