Isolering

Värmen stiger, och med dålig vindsisolering blir värmeförlusten onödigt stor. Det gäller att hindra värmen från att försvinna iväg uppåt och utåt. Isolering av vindbjälklaget är alltså det första du bör ta itu med i ett dåligt isolerat hus där det i de flesta fall lönar sig att isolera upp till en halv meters tjocklek. Därutöver blir besparingarna relativt små. Om isoleringens tjocklek ökas från 20 till 50 cm minskar värmeförlusterna genom taket med ungefär två tredjedelar. Det är inte alls ovanligt att äldre hus har vindsbjälklag med bara 15-20 cm isolering. Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är en relativt enkel och effektiv åtgärd, och en av de första insatser man bör göra för att minska klimatskalet energiförluster. Vindsbjälklaget är den del av huset som går lättast och snabbast att isolera. Och det brukar finnas gott om plats för ett rejält skikt av isolerskivor eller lösull.

Vinden måste vara ordentligt ventilerad

Yttertaket och vindsutrymmet ska vara väl ventilerat så att varm, fuktig luft som tränger upp på vinden kan ledas bort. Annars finns det risk för fukt- och rötskador. Det bästa är att ventilera under takfoten, där bör du ha en luftspringa som är minst 25 mm. Finns där ingen takfotsventilation kan du själv borra hål om så är möjligt, inte i varje takstolsfack, men minst i hälften. Dessutom är det bra med rejäla gavelventiler, försedda med insektsnät.

Konstruktionen ska vara tät

För att hindra varm och fuktig luft från att tränga upp i vindsutrymmet bör bjälklag och genomföringar vara täta. I nya hus brukar man ha ett lufttätt skikt, oftast plastfolie, på den varma sidan av vindsbjälklaget. I äldre hus kan det vara svårt att helt och hållet stoppa den varma luften från att läcka ut. Men här är det viktigt att täta alla genomföringar i bjälklaget, se till att vindsluckan inte läcker och kontrollera den befintliga isoleringen. Gammalt fuktigt spån måste absolut tas bort. Det är tecken på att yttertaket läcker och bör tätas ordentligt innan du går vidare.

Innan du börjar

Ordna en luftspalt med vindsavdelare

Isoleringen får inte ligga direkt mot yttertaket, du måste finnas en luftspalt med vindavdelare, mellan isolering och yttertak. Då kan fuktig luft som kondenseras mot yttertaket ventileras bort. Vindavdelaren styr ventilationsluften längs takytan och ser till att isolerluften inte störs. Avståndet från den nya isoleringen till vindavdelarens överkant ska vara minst 100 mm.

Det finns två sätt att isolera vindsbjälklag:

Med lösull

Det går enkelt och snabbt att isolera med lösull. Lösullen fyller ut varje vrå och formar sig lätt kring bjälkar och installationer. På ytor mindre än 30 m2, fluffar du ut ullen för hand och jämnar sedan ut med vanlig kratta. På större ytor använder du en lösullsspruta som finns att hyra hos din byggmaterialhandlare. Vill du inte göra jobbet själv så anlita en lösullsentreprenör. Innan du sätter igång är det viktigt att ta bort eventuellt fuktig och möglig gammal isolering exempelvis spån. Torrt material kan lämnas kvar. Det är också nödvändigt att ordna med ventilation och vindavledare, se ovan.

1. Bestäm isoleringens tjocklek. För att beräkna isolertjocklek måste du ta hänsyn till befintlig isolering. Totalt bör isolerskiktet bli ca 500 mm.
2. Därefter kan du bygga en sarg runt vindsluckan och en gångbrygga som gör att du sedan kan inspektera vinden utan att trampa ner i isoleringen. Lucksarg och gångbrygga bör ligga minst 2 cm över den färdiga isoleringen.
3. Utför isoleringen

Med skivor

På mindre ytor kan skivor vara ett alternativ till lösull. Skivorna läggs mellan takbjälkarna i flera lager. Ta bort eventuellt fuktig och möglig gammal isolering, torrt material kan lämnas kvar. Första lagret ny isolering ska hamna i nivå med bjälkens överkant.

Glöm inte att ordna med lucksarg vid vindstrappan och gångbrygga innan du börjar isolera.

1. Lägg första lagret isolerskivor i varje bjälklagsfack. Var noga när du skär till skivorna. Kanterna ska vara jämna och raka och ha ett övermått på 5-10 mm; isoleringen måste fylla ut hela facket. Skär ut för takstolarna och snedkapa de yttre skivorna.
2. Lägg nästa lager skivor, lägg olika riktningar så skarvarna hamnar i otakt.
3. Överst är lämpligt att rulla ut byggmatta.

Limma endast en skiva på vindsluckans ovansida för att isolera där. Ett tips är att använda lösull ute vid vindavledare och takfot för att få det helt tätt och komma från den noggranna tillskärningen av skivorna. lösull är också lämpligt att fylla ut med för att få upp isoleringen i nivå med bjälkarnas ovankant, innan du lägger på nästa lager.

Vill Du inte göra jobbet själv

Anlita en entreprenör som dessutom lämnar garanti på utfört arbete. Byggmaterialhandlaren kan förmedla kontakt med en entreprenör som auktoriserats av SP, Statens Provnings- och Forskningsinstitut.

Var noga med ångspärr och ventilation

Det är mycket noga att isoleringsarbetet utförs på rätt sätt, dvs med en luft- och ångspärr på konstruktionens varma sida. Ångspärren kan vara plastfolie, vindskyddsfolie eller annat tätt material som förhindrar luftströmning genom konstruktionen. Med tilläggsisolering blir huset tätare, vilket kan innebära att ventilationssystemet måste ses över. Ventilationen måste helt enkelt anpassas till de nya förhållandena. Hör med fackfolk om vad som krävs i just ditt hus.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.