Vindkraft

Förnybar energi för hållbar utveckling! Vindkraften är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor roll i omställningen av energisystemet. Energimyndigheten stödjer och underlättar en kraftig expansion av vindkraften i Sverige.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.