Vindkraft

Förnybar energi för hållbar utveckling! Vindkraften är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor roll i omställningen av energisystemet. Energimyndigheten stödjer och underlättar en kraftig expansion av vindkraften i Sverige.