Detaljplanering

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en juridisk bindande handling som reglerar användningen av marken inom ett begränsat område. I planen prövas markens lämplighet för olika användningar så som gata, torg, park eller kvartersmark. Här prövas även vilken form och omfattning av verksamhet/bebyggelse som får förekomma inom kvarteret.

En detaljplan består utav plankarta med planbestämmelser och en tillhörande planbeskrivning. I vissa fall kan även särskilda utredningar fordras.

Beroende på hur komplicerade frågor som skall regleras i en detaljplan kan det i normalfallen ta från sex månader till ett år innan en detaljplan kan antas. I vissa fall kan det ta längre tid.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.