Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Kastanjen 14

Syfte: Syftet med planförslaget är att tillgodose behovet av ytterligare kontorsyta för att möjliggöra en verksamhetsutveckling.

Handlingar:

Underrättelse om antagande
Granskningsutlåtande 2020-02-13
Granskningsutlåtande 2020-03-31
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

Hästskon 3 del av Vara 26:1


Granskningsinbjudan
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Syfte: Syftet med planförslaget är att tillgodose behovet av ytterligare kontorsyta för att möjliggöra en verksamhetsutveckling.

Handlingar:

Underrättelse om antagande
Granskningsutlåtande 2020-02-13
Granskningsutlåtande 2020-03-31
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.