Markanvisning Lassagården

Vara kommun håller på att ta fram en detaljplan vid området Lassagården i Vara tätort. Vi ser fram emot att se smarta lösningar på hur detta område kan bebyggas. Vi frågar om markanvisning tidigt i processen för att det ännu finns tid att anpassa detaljplanen.

Vara ligger centralt i Västra Skaraborg med närhet till bland annat Göteborg, Skövde, Trollhättan och Lidköping. E20, riksväg 47 och Älvsborgsbanan korsar tätorten. Lassagården är 1 km nordost om Vara centrum och nås genom Östra Ringleden/väg 187 via Kungsgatan. Det finns goda bussförbindelser till området.

Målsättning

Målsättningen med denna markanvisningen är att det byggs många bostäder med god kvalitet – något som både kommun, exploatör och boende vinner på.

Vad händer nu?

Efter anbudstiden kommer representanter från Vara kommun att utvärdera anbuden och välja en eller flera byggherrar som får teckna markanvisningsavtal och arbeta vidare med sitt förslag för ny bebyggelse vid Lassagården. Vi kommer att bedöma förslagen utifrån bedömningsgrunderna (se nedan). Sedan inväntar kommunen att detaljplanen vinner laga kraft. Därefter kan datum för byggstart diskuteras.

Bedömningsgrunder

 • Varierade upplåtelseformer
  Varierade bostadsformer för att kunna tillgodose en mångfald.
 • Gestaltning
  En god gestaltad miljö vad gäller byggnader och utomhusmiljön.
 • Tidplan
  Vi ser gärna att förslaget kan påbörjas inom närtid.
 • Hög exploatering
  Hög utnyttjandegrad på tillåten byggrätt i detaljplan.
 • Klimatsmart lösning
  Förslaget får gärna visa på olika lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle.
 • Referensobjekt
  Det är positivt om ni tidigare genomfört liknande projekt med goda resultat.
 • Dagvattenhantering
  Kreativa lösningar för dagvattenhantering.
 • Unika lösningar
  Vara vågar! Gör ni det också?

Tidplan

2019 januari till februari – Inbjudan till markanvisning
2019 mars – Beslut om vinnande anbud, granskningstid för detaljplan
2019 april – Undertecknat avtal
2019 sommaren – Detaljplanen vinner laga kraft
2020 våren – Byggstart 

Intresseanmälan markanvisning

För att lämna intresseanmälan, fyll i det här formuläret. Observera att du kan välja att exploatera delar av området, såväl som hela. Glöm inte att bifoga relevant material. Vi behöver din anmälan senast den 17 mars.