Program Skaraborgs turistslingor

Under 2014–2015 etablerade Skaraborgs kommunalförbund en strukturbild för Skaraborg. Strukturbilden pekar ut vikten av lokal utveckling och för att nå detta krävs samverkan gällande bland annat fysisk planering. En gemensam plan för utvecklingen av Skaraborgs turistslingor kopplat till besöksnäring och besöksmål ger förutsättningar för lokal utveckling och är ett verktyg för att fokusera insatser och arbeta för att stärka varandra. En plan som tas fram för hela Skaraborg kan får större effekt och genomslag än om varje kommun behandlar frågan för sig.

Bilden visar en karta över Skaraborg

Program för Skaraborgs turistslingor pekar ut turistslingor, för både bilvägar och kollektivtrafik, som tydligt knyter ihop många av de besöksmål som finns i Skaraborg. Slingorna ska ge besökaren en större upplevelse än att bara transportera sig. På detta sätt kan samverkan i kluster uppstå mellan olika aktörer och besöksmålen kan bidra till service och handel i Skaraborgs mindre orter och på landsbygden.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.