Program Skaraborgs turistslingor

Samrådstid: 30 sept – 2 dec 2019

Under 2014–2015 etablerade Skaraborgs kommunalförbund en strukturbild för Skaraborg. Strukturbilden pekar ut vikten av lokal utveckling och för att nå detta krävs samverkan gällande bland annat fysisk planering. En gemensam plan för utvecklingen av Skaraborgs turistslingor kopplat till besöksnäring och besöksmål ger förutsättningar för lokal utveckling och är ett verktyg för att fokusera insatser och arbeta för att stärka varandra. En plan som tas fram för hela Skaraborg kan får större effekt och genomslag än om varje kommun behandlar frågan för sig.

Program för Skaraborgs turistslingor pekar ut turistslingor, för både bilvägar och kollektivtrafik, som tydligt knyter ihop många av de besöksmål som finns i Skaraborg. Slingorna ska ge besökaren en större upplevelse än att bara transportera sig. På detta sätt kan samverkan i kluster uppstå mellan olika aktörer och besöksmålen kan bidra till service och handel i Skaraborgs mindre orter och på landsbygden.

Nu finns det möjlighet att läsa och att inkomma med synpunkter på förslaget. All information hittar du i högerspalten samt analogt på Biblioteket i Vara, under perioden 30 september till 2 december 2019.

Samtliga samrådsyttrande skickas senast den 2 december till info@skaraborg.se eller:

Skaraborgs kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.