Hälsoskydd

Bilden beskriver hur en person fyller ett glas med vatten

Bostadsmiljö

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Olägenhet för människors hälsa

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menar man en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig.
Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall. För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

Om du har klagomål på din bostadsmiljö

I första hand kontaktar du fastighetsägaren till din bostad. Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten eller omgivningen. Om du inte får någon hjälp från fastighetsägaren så kan du kontakta miljöenheten.
När din anmälan kommit till oss så gör vi en bedömning om det är en olägenhet för människors hälsa eller inte. Vi gör bedömningen utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. För att kunna göra bedömningen kan det vara nödvändigt att göra en inspektion på plats.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.