Hälsoskydd

Olägenhet för människors hälsa

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menar man en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig.
Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall. För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

 

Bilden beskriver ett bostadsområde

Boendemiljö

Bostadsmiljö En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Bilden visar en öppen spis där ved brinner

Vedeldning

Det är populärt att installera ved- eller pelletspannor för att värma sin fastighet. Men ofta förekommer det att grannar störs av röken. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Det är du som eldar som är skyldig att se till att göra det på ett sådant sätt att eldningen inte stör någon…

Bilden visar ett magnetiskt fält

Elektromagnetiska fält

Magnetiska fält kan skapas naturligt, till exempel det jordmagnetiska fältet som finns runt hela jordklotet. Magnetfält och elektriska fält finns också runt alla elektriska apparater och ledningar. Elektromagnetiska fält är samlingsnamnet för elektriska och magnetiska fält. Den ökande användningen av elektrisk och elektronisk utrustning på kontor och i hemmet, gör att exponeringen har blivit allt…

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.