Boendemiljö

Bostadsmiljö

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Ditt ansvar som hyresvärd

Som hyresvärd betraktas du som verksamhetsutövare och omfattas därmed av miljöbalkens krav på egenkontroll. Det innebär att du som fastighetsägare systematisk ska styra och följa upp din verksamhet så att du förhindrar att det uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön i möjligaste mån. Egenkontrollens syfte Som fastighetsägare är det främsta syftet med din egenkontroll…

Bilden visar en möglig tegelvägg

Fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Sådana skador kan också visa sig genom att färgen flagnar, tapeter eller plastmattor som bubblar sig, om det är hög luftfuktighet eller det känns en unken lukt. Så här uppstår fukt- och mögelskador Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt både inomhus…

Bilden visar rök

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. Nästan all mark innehåller radon som…

Bilden visar en möglig tegelvägg

Temperatur, luftfuktighet, buller och drag

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa. Rätt temperatur i hemmet De flesta vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. Temperaturen bör inte vara under 18 grader i luften och…

Bilden visar en värmepump

Ventilation och störande lukt

I inomhusluften samlas många olika föroreningar från till exempel matlagning, rökning och städning. All luft i en bostad måste därför bytas ut med jämna mellanrum. Socialstyrelsen rekommenderar att luften i ett rum ska bytas ut varannan timma. Bra ventilation minskar bland annat risken för allergiska reaktioner och hälosproblem orsakade av fukt. Kännetecken på dålig ventilation…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.