Hälsoskydd i offentliga lokaler

Bilden visar när någon tatuerar på en arm

Anmälningspliktiga lokaler

Vissa verksamheten måste du anmäla till kommunen innan du startar. Det gäller tex skolor, fritidshem, bassängbad och badtunnor som nyttjas av allmänheten, hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta: Följande verksamheter ska alltid anmälas till miljöenheten: Förskola, öppen förskola, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, gymnasieskola, särskola och fristående skola Bassängbad som används av…

Bilden visar en penna som ligger mellan en dator och ett papper

Egenkontroll i hygienlokaler

Alla som arbetar med hygienisk behandling ska veta vilka effekter verksamheten kan ha på kunder och på miljön. Det är mycket viktigt att vara medveten om risken för smitta, infektion och allergi när det gäller hygieniska verksamheter som t.ex. tatuering, piercing och fotvård. För anmälningspliktiga verksamheter ska ett skriftligt egenkontrollprogram finnas. Hos Socialstyrelsen kan du…

Bilden visar en korridor i en skola

Krav på lokalen

Ta kontakt med miljöenheten i god tid, gärna redan i planeringsstadiet, så kan vi framföra våra synpunkter på lokal och utrustning. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början än att bygga om i efterhand. Att tänka på vid utformning av lokalen När du väljer lokal bör du tänka på att…

Bilden visar ett solarium

Solarier

På eller intill solarier ska det finnas ett anslag i minst format A3 med den text och i det utförande som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier.  

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.