Hälsoskydd i offentliga lokaler

Fler lokaler är offentliga än vad man först tänker sig. Badhus, frisörsalonger, solarier, förskolor och skolor är några exempel på offentliga lokaler.

Anmälningspliktiga lokaler

Vissa lokaler behöver du anmäla till miljöenheten innan du startar verksamheten. Det gäller till exempel, skolor, badanläggningar, floating och badtunnor som inte är för privat bruk, tatuering, piercing och solarier (anmälan enligt strålskyddslagen).

Även andra lokaler måste klara hygienkrav

Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till oss på miljöenheten så ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. Därför kan vi göra tillsyn även på din verksamhet. Det är därför bra att redan från början utforma dina lokaler utifrån gällande krav.

Exempel på verksamheter som inte behöver anmälas enligt miljöbalken är:

  • Hotell, pensionat, idrottsanläggningar, campinganläggningar
  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, häkten

Andra lagar som gäller för offentliga lokaler

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid ta kontakt med byggenheten i samband med att du tänker öppna eller göra ändringar i en lokal.

Om du serverar frukost eller har någon annan enklare servering ska du göra en anmälan eller ansökan.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.