Hygienlokaler och undervisningslokaler

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till, till exempel skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar. Innan du startar vissa av dessa verksamheter är du skyldig att lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Vilka verksamheter det gäller bestäms av miljöbalken.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma den och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en anmälningsavgift för de verksamheter du måste anmäla. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Verksamheter du är skyldig att anmäla:

  • bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor.
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och internationell skola.
  • solarium för allmänheten

Verksamheter du gärna får upplysa om:

  • hotell, pensionat, campinganläggningar eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar
  • lokaler för vård och annat omhändertagande. Exempelvis sjukhem, ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård, tandvård och liknande
  • hyresfastigheter och bostadsrättsfastigheter
  • Det kostar inget att upplysa om dessa verksamheter.

Varför ska du anmäla eller upplysa om offentlig lokal?

God hygien, en väl inredd lokal, egenkontroll och kunskap hos dig som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta. Genom att du anmäler din verksamhet Miljö & Hälsoskydd vilka nya verksamheter som startar och kan ge dig nyttiga råd och anvisningar. Detta gäller både de verksamheter som du är skyldig att anmäla och de som du gärna får upplys om. Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på samtliga verksamheter.

Du ska även anmäla om du gör förändringar av verksamheten eller ta över verksamheten.

Solarier

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsenheten ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt solarier. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter för att minska risken för att solarieanvändare får skador. I dessa föreskrifter är det kommunen som är tillsynsansvarig.

Vilka regler gäller för min solarieverksamhet?

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, så måste du först anmäla din verksamhet till samhällsbyggnad.

Anmälan ska göras både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Bilden visar när någon tatuerar på en arm

Anmälningspliktiga lokaler

Vissa verksamheten måste du anmäla till kommunen innan du startar. Det gäller tex skolor, fritidshem, bassängbad och badtunnor som nyttjas av allmänheten, hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta: Följande verksamheter ska alltid anmälas till miljöenheten: Förskola, öppen förskola, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, gymnasieskola, särskola och fristående skola Bassängbad som används av…

Bilden visar en penna som ligger mellan en dator och ett papper

Egenkontroll i hygienlokaler

Alla som arbetar med hygienisk behandling ska veta vilka effekter verksamheten kan ha på kunder och på miljön. Det är mycket viktigt att vara medveten om risken för smitta, infektion och allergi när det gäller hygieniska verksamheter som t.ex. tatuering, piercing och fotvård. För anmälningspliktiga verksamheter ska ett skriftligt egenkontrollprogram finnas. Hos Socialstyrelsen kan du…

Bilden visar en korridor i en skola

Krav på lokalen

Ta kontakt med miljöenheten i god tid, gärna redan i planeringsstadiet, så kan vi framföra våra synpunkter på lokal och utrustning. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början än att bygga om i efterhand. Att tänka på vid utformning av lokalen När du väljer lokal bör du tänka på att…

Bilden visar ett solarium

Solarier

På eller intill solarier ska det finnas ett anslag i minst format A3 med den text och i det utförande som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier.  

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.