Egenkontroll i hygienlokaler

Alla som arbetar med hygienisk behandling ska veta vilka effekter verksamheten kan ha på kunder och på miljön. Det är mycket viktigt att vara medveten om risken för smitta, infektion och allergi när det gäller hygieniska verksamheter som t.ex. tatuering, piercing och fotvård.

För anmälningspliktiga verksamheter ska ett skriftligt egenkontrollprogram finnas. Hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om kravet på egenkontroll.