Rökfria miljöer

Tobaksrök är sedan länge känt att bidra till stora hälsorelaterade problem så som lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL.

För att förebygga detta finns tobakslagen som är en skyddslagstiftning. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen och finns bland annat till för att motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, folk med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning Kommunen har ansvar för tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen. ​Det finns ett antal rökfria miljöer i Sverige:

  • Skolor och på skolgårdar
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Inrikes kollektivtrafik
  • Restauranger och på andra serveringsställen
  • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
  • Lokaler som allmänheten har tillträde till
  • Vid tillfällig bostad (hotell med mera) ska ett visst antal rum vara rökfria.

Länk till folkhälsomyndighetens sida om rökfria miljöer