Vedeldning

Det är populärt att installera ved- eller pelletspannor för att värma sin fastighet. Men ofta förekommer det att grannar störs av röken. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Det är du som eldar som är skyldig att se till att göra det på ett sådant sätt att eldningen inte stör någon annan.

Bilden visar en öppen spis där ved brinner

Elda rätt

 • Använd endast torr ved. Anpassa mängden efter värmebehovet
 • Se till att ha tillräcklig lufttillförsel. Att ha en ackumulatortank installerad gör det möjligt för dig att alltid ha tillräcklig lufttillförsel
 • Du får inte elda hushållsavfall
 • Du får inte elda plast, målat trä eller tryckimpregnerat trä, spånplattor eller liknande
 • Titta på röken. Är den nästan osynlig och i det närmaste luktfri så du eldar rätt
 • Elda med ordentlig glödbädd när ny ved läggs på
 • Sota ofta. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din panna
 • Ta hänsyn till dina grannar. Många olika typer av problem kan uppstå om du inte eldar rätt. Dina grannar kanske får luftvägsirritationer, det luktar illa från en dåligt skött vedpanna och pannan kan sota och släppa ifrån sig flagor smutsar ned omgivningen

Välj rätt panna

Om du ska installera en ny ved- eller pelletspanna köp alltid en miljögodkänd panna. Använder du din vedpanna för ditt totala värmebehov så ska du ha en ackumulatortank installerad.  Kom ihåg att den ska ha en storlek som är i proportion till ytan du ska värma upp. På Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) hemsida kan du söka efter vilka vedpannor och kaminer som uppfyller olika krav.

Krav på pannor inom detaljplanelagda områden i Vara

Om du vill elda för uppvärmning eller varmvatten mellan 1 juni och 15 augusti inom detaljplanelagt område, ska din vedpanna uppfylla Boverkets byggregler eller ha ackumulatortank. Detta enligt Vara kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa. Oavsett tidpunkt ska du elda med det bränsle som pannan är avsedd för och du får aldrig elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material.

Effekter på hälsan

Ved är ett förnyelsebart bränsle, men röken innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. Den innehåller bland annat ämnen som är cancerframkallande. Astmatiker och allergiker är särskilt känsliga för rök.

Problem som kan uppstå

 • Utan ackumulatortank kanske du inte kan elda med tillräcklig lufttillförsel
 • Husen kanske ligger väldigt tätt. Då påverkas dina grannar av röken hur du än gör
 • Grannar kan på andra sätt påverkas av röken från din eldning. Genom att  kontrollera höjdskillnader i hus- och markhöjd och att du tar reda på den förhärskande vindriktningen i ditt område kan du ta reda på vilka som kan påverkas
 • Dålig förbränning ger en svart eller gul rök med kraftig lukt

Bygganmälan

Om du ska anlägga/ändra rökkanal, installera en ny ved- eller pelletspanna, kakelugn, braskamin eller ändra eldstaden (t.ex. genom att sätt in kassett i en öppen spis), ska  du göra en bygganmälan hos plan- och byggenheten.

Braskaminer

Allt fler väljer att installera braskaminer i sina villor. Det är viktigt att vara medveten om att en braskamin inom tätort endast får användas för myseldning vid enstaka tillfällen per vecka.

Har du synpunkter på din grannes vedeldning

Börja med att prata med din granne på ett vänligt sätt. Berätta att du känner dig störd av till exempel röken från grannens vedeldning. Fråga på ett vänligt sätt om det finns något sätt att ändra på det som du störs av.

Om ni inte kan komma överens om en förändring som båda parter är nöjda med så kan du kontakta miljöenheten. Ett litet tips innan du gör det är att du under minst tre veckor för dagbok över dagar och tider som du störs och gärna vad du störs av. Då har vi ett större underlag, för att kunna hantera ditt klagomål snabbare.

Om vi gör bedömningen att ditt klagomål är befogat så kan vi reglera din grannes vedeldning genom villkor. Ibland kan vi även förbjuda en fastighetsägare att elda i sin panna/braskamin. Om klagomålet är riktat till en fastighetsägare som inte använder en miljögodkänd panna eller om det saknas en ackumulatortank till pannan så kan eldningen komma att regleras.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.