Ventilation och störande lukt

I inomhusluften samlas många olika föroreningar från till exempel matlagning, rökning och städning. All luft i en bostad måste därför bytas ut med jämna mellanrum. Socialstyrelsen rekommenderar att luften i ett rum ska bytas ut varannan timma. Bra ventilation minskar bland annat risken för allergiska reaktioner och hälosproblem orsakade av fukt.

Kännetecken på dålig ventilation:

 • Det luktar instängt och/eller luften uppfattas som torr.
 • Fukt skapas på insidan av fönster, framför allt på vintern.
 • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
 • Stekos i köket försvinner långsamt.
 • Frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.

Det här kan du som boende själv göra för en bättre ventilation

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
 • Vädra ofta, med korsdrag under en kort stund i stället för att låta fönstret stå på glänt en hel dag.
 • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
 • Gör rent filtret i köksfläkten ofta, gärna en gång i månaden.
 • Kontollera frånluftsventilerna. Håll en bit papper mot ventilen. Om papperet sugs fast fungerar ventilationen.
 • Ha gärna köksdörren på glänt och låt fönster i närliggande rum vara öppna.
 • Installera inte köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan påverka hela husets gemensamma ventilation.

Om du har klagomål på ventilationen

 • Kontakta alltid fastighetsägaren. Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten eller omgivningen.
 • Bor du i en bostadsrättsförening så pratar du med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand.
 • Om du inte får någon hjälp från fastighetsägaren så kan du kontakta miljöenheten.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.