Kontaktuppgifter miljö- och bygg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma epost miljo.bygg@vara.se

Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Kjell Karlsson, tf. miljö- och byggchef

Anne Larsson, byggnadsinspektör
Ida Blomqvist-Thorsell, bygglovshandläggare
Robin Peterson, bygglovshandläggare

Adam Granfeldt, kartingenjör/GIS

Lottie Schwan, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp, miljöskydd och lantbruk
Matilda Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Mathias Hultberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp och miljöskydd
Camilla Adolfsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Marie Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Maria Enskog, miljö- hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Malin Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och köldmedia
Åsa Rohrer, miljö- och hälsoskyddsinspektör, hälsoskydd och livsmedel
Teresa Dominguez, miljö- och hälsoskyddsinspektör, hälsoskydd och livsmedel

Albin Jönsson, vattenåtgärdssamordnare

Annica Bringsved, alkoholhandläggare

Cecilia Rydberg, administratör

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.