Kontaktuppgifter miljö- och bygg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår e-tjänst eller gemensamma e-post miljo.bygg@vara.se

Olof Ryberg, miljö- och byggchef

Ida Blomqvist-Thorsell, byggnadsinspektör
Jennifer Wernebratt, bygglovshandläggare
Linnéa Hjortmarker, bygglovshandläggare
Isabella Bromar, byggnadsinspektör, föräldraledig
Susannah Bladh-Leibel, bygglovshandläggare, föräldraledig

Giesela Rönneling miljö- och hälsoskyddsinspektör, värmepumpar, miljöskydd
Marie Fenc, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rebecka Forss, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lina Elander miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och hälsoskydd
Lottie Schwan, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och lantbruk
Marie Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Maria Enskog, miljö- hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Åsa Rohrer, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp och lantbruk
Minna Ihanus, miljöinspektör, avlopp och värmepumpar

Magdalena Björefeldt, livsmedelsinspektör

Cecilia Rydberg, administratör

Albin Jönsson, vattenåtgärdssamordnare

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.