Kontaktuppgifter miljö- och bygg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma epost miljobygg@vara.se

Bilden föreställer Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Kjell Karlsson, tf. miljö- och byggchef

Malin Westh, byggnadsinspektör/samordnare
Anne Larsson, byggnadsinspektör
Ida Blomqvist-Thorsell, bygglovshandläggare
Adam Granfeldt, kartingenjör

Albin Jönsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp, naturvård och lantbruk
Lottie Schwan, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp, miljöskydd och lantbruk
Mathias Hultberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp och miljöskydd
Lina Elander, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp och miljöskydd
Marie Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Maria Enskog, miljö- hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Malin Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och köldmedia
Linda Björfeldt Käll, miljö- och hälsoskyddsinspektör, hälsoskydd och livsmedel
Mathias Berglund, livsmedelsinspektör, livsmedel

Annica Bringsved, alkoholhandläggare

Cecilia Rydberg, administratör
Ulrika Fransson, administratör

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.