Kontaktuppgifter miljö- och bygg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett befintligt ärende gör du det via vår gemensamma epost miljo.bygg@vara.se

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Kjell Karlsson, tf. miljö- och byggchef

Anne Larsson, byggnadsinspektör
Ida Blomqvist-Thorsell, byggnadsinspektör

Adam Granfeldt, kartingenjör/GIS

Lottie Schwan, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp, miljöskydd och lantbruk
Matilda Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Mathias Hultberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, avlopp och miljöskydd
Camilla Adolfsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Marie Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Maria Enskog, miljö- hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och förorenad mark
Malin Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöskydd och köldmedia
Åsa Rohrer, miljö- och hälsoskyddsinspektör, hälsoskydd och livsmedel
Zemira Syla, miljö- och hälsoskyddsinspektör, hälsoskydd och livsmedel

Albin Jönsson, vattenåtgärdssamordnare

Annica Bringsved, alkoholhandläggare

Minna Ihanus, administrativ handläggare
Monica Fagerberg, administratör

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.