Lantbruk

Lantbruket är en viktig näring för Vara kommun eftersom det producerar högklassigt livsmedel och håller landskapet öppet. Men djurhållning och åkerbruk kan även påverka miljön i form av att näringsämnen och kemiska bekämpningsmedel som kan läcka ut till grundvatten, vattendrag och slutligen till våra hav. Det är därför viktigt att lantbrukarna har den kunskap som krävs för att gödsla och sprida bekämpningsmedel i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken. På miljö-och byggnadsförvaltningen har vi ansvar för att se till att lantbruken lever upp till denna lagstiftning. Vi besöker därför gårdar där vi informerar om och följer upp att lantbrukare och djurhållare följer lagen. På så sätt hjälper vi till att förebygga olyckor som kan orsaka skador på människors hälsa eller på miljön. Denna tillsyn är också en del av det arbete som pågår i hela landet för att nå de miljömål som vår riksdag har beslutat om. Miljömålen ska bland annat leda till att nästa generation ska få en giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap utan övergödning.

Tillsyn enligt djurskyddslagen ansvarar länsstyrelsen för sedan 1 januari 2009.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.