Betesförmedling

På Länsstyrelsens webb finns en betesförmedling för djurhållare och markägare i Västra Götaland. Där kan den som söker mark till sina djur anmäla sig eller göra en anmälan om att man söker betesdjur till sin mark, så att andra kan se det.

Tre hästar på rad

Denna betesförmedling kopplar till ”Ett rikt odlingslandskap” som ingår i Sveriges miljömål.

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.