Privatägda tomter till försäljning

För att underlätta för dem som vill bygga nytt på landsbygden har Vara kommun tagit initiativ till ett register över markägare som vill sälja tomtmark för bostadsbyggande. Kommunen vill ha en levande landsbygd och ser positivt på ny bebyggelse på landet. En stor del av kommunens bostadsbyggande sker utanför tätorterna.

Tomterna på listan är som regel inte lämplighetsprövade av kommunen.

När man planerar att bygga hus på landet är det viktigt att tänka på detta:

  • Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen som ger dig råd om hur du går till väga
  • Kommunens översiktsplan ger upplysningar om en mängd förutsättningar som riksintressen och andra områden med höga natur- eller kulturvärden
  • Inom naturreservat och strandskyddsområde får man inte bygga
  • Vatten- och avloppsfrågorna måste kunna lösas och en godtagbar tillfart skall kunna anläggas

Arentorp

Fastighetsbeteckning: Kedum 7:23

Leif Hedvall
Arentorp Herregården 8, 534 94 Vara
Telefon: 0512-131 40
Övrigt: Åkermark, sandjord. Utsikt mot Kedumsberget med kvällssol. Möjlighet till inkoppling av kommunalt vatten och avlopp finns på rimligt avstånd.

Fastighetsbeteckning: Kedum 1:3

Joakim Larsson
Arentorp Skattegården 3, 534 94 Vara
Telefon: 0512-133 53
Övrigt: Ligger utefter vägen till badsjön.

Fastighetsbeteckning: Kedum 3:18

Göran Ehn
Kyrkvägen 1, 534 94 Vara
Telefon: 0512-131 20
Övrigt: 2 tomter vid kyrkan.

Fastighetsbeteckning: Kedum 9:2

Torbjörn Karlsson
S. Kedum Lillegården, 534 94 Vara
Telefon bostad: 0512-134 79
Övrigt: 3 – 4 tomter.

Kvänum

Fastighetsbeteckning: Borga 9:2 (Siggesgården 1)

Tommy Friberg
Edsvära Hulegården 1, 535 93 Kvänum
Telefon bostad: 0512-703 07
Övrigt: Avstyckad gård med stor ladugård och hus för renovering eller nybyggnation.

Fastighetsbeteckning: Edsvära 1:2

Hans Aronsson
Edsvära Björkebo 2, 535 93 Kvänum
Telefon bostad: 0512-700 49
Övrigt: Åkermark i anslutning till Edsvära kyrkby.

Fastighetsbeteckning: Edsvära 1:6

Christer Hofling Edsvära Lövås, 535 93 Kvänum
Telefon bostad: 0512-703 25
Övrigt: Skogsdunge, odlingslandskap.

Stora Levene

Fastighetsbeteckning: Slädene 1:26

Anna och Jörgen Ehn
Slädene Måns-Olofsgården 6, 534 90 Vara
Telefon bostad: 0512-610 06
Telefon mobil: 076-800 03 91.
Övrigt: För närvarande åkermark.

Fastighetsbeteckning: Sparlösa 2:29

Lars Nilsson
Örslösa Östentorp, 531 97 Lidköping
Telefon bostad: 0510-124 12
Telefon arbete: 070-376 49 30.
Övrigt: Lokalisering i kyrkbyn i Sparlösa utmed vägen. Ungefärlig storlek i m2 cirka 2000-3000m2.

Vedum

Fastighetsbeteckning: Tålanna 11:1 (Väster Bitterna)

Olle Jernstedt
Bitterna Lars-Andersgården 2, 534 61 Vedum
Telefon: 0512-45051
Övrigt: Tomtstorlek enligt överenskommelse

Fastighetsbeteckning: Bitterna-Tubbetorp 4:15 (Öster Bitterna)

Tore Ternell
Bitterna Lyckebol, 534 61 Vedum
Telefon: 070-747 03 72
Övrigt: Ungefärlig storlek ca 1 500 kvm. Tomten ligger utmed allmän väg och används för närvarande till betesmark.

Fastighetsbeteckning: Onsjö 2:2

Lars Ljungman
Larv Hubo Säteri, 534 62 Vedum
Telefon bostad: 420 10
Övrigt: Tomterna ligger mitt emot Larvs fotbollsplan.

Fastighetsbeteckning: Vedum 12:1

Per Snygg
Vedum Hallagården, 534 61 Vedum
Telefon: 070-284 04 35
Övrigt: 1 tomter, tätortsnära väster om samhället, skogssida med söderläge, eventuellt kan betesmark ingå.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.