Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta miljöenheten snarast. Tiden är absolut avgörande för att vi ska kunna hitta källan. Om det är möjligt ska du spara maten som du tror att du blivit sjuk av. Som sagt, ju snabbare vi får in din anmälan desto större möjlighet har vi att utreda vad som kan ha varit orsaken och förhindra att fler blir drabbade. Det är också bra om du vänder dig direkt till företaget och talar om vad som hänt. Kontakta läkare om dina besvär är allvarliga eller inte går över.

Glöm inte att ange telefonnummer eller e-postadress när du kontaktar oss så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter. Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighets register är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem.

Är det flera personer som blir matförgiftade ska alla personerna göra var sin anmälan till miljö- och byggenheten.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.