Starta och driva café/restaurang

Du som vill starta en restaurang eller ett café har många regler att följa. Detsamma gäller för dig som redan idag driver en verksamhet inom området. Här kan du få en inblick i vad som gäller i fråga om tillstånd och regler.

Nyetablering

Här finns regler och tillstånd samlade för dig som ska bygga helt nya lokaler för att sedan starta en restaurang eller ett café i dessa.

Börja gärna med att läsa igenom sidan checklista för att starta nya livsmedelsverksamheter och ta sedan kontakt med oss för att diskutera vad de olika kraven innebär.

Det första du måste göra är att registrera ditt företag hos Bolagsverket. Företaget måste även registreras hos Skatteverket. Även behöver Räddningstjänsten behöver kontaktas eftersom de ställer krav på bland annat utrymningsvägar.

Bygglov och bygganmälan

Om du ska bygga nya lokaler för att starta en restaurang eller ett café behöver du kontakta plan- och byggenheten eftersom det krävs både bygglov och bygganmälan. Du behöver även ta reda på vad detaljplanen säger om den plats där du vill etablera din verksamhet. Tänk också på att det krävs tillstånd för att sätta upp skyltar.

Miljöenhetens krav på restauranger och caféer

När du startar en restaurang eller ett café ska du registrera det hos oss på miljöenheten. Vi gör regelbundet livsmedelskontroller där vi gör besök i dina lokaler och även granskar ditt egenkontrollprogram.

Alla livsmedelsverksamheter, betalar en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror på riskerna som livsmedelshanteringen kan innebära.

Om du funderar på att ändra din verksamhet på något sätt, till exempel börja servera sushi eller tillaga mat i ett café,  diskutera gärna förändringen med våra livsmedelsinspektörer som kan tipsa dig om hur förändringen påverkar din riskklassning, kraven på lokalen eller liknande.

Tillstånd för brandfarlig vara

Om du hanterar till exempel gasol eller andra brandfarliga varor krävs tillstånd. Du ansöker om tillstånd för brandfarlig vara hos Räddningstjänsten.

Vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till de kommunala vatten- och avloppsnäten behöver du ansöka om anslutning till vatten- och avloppsanläggning. Verksamheter som hanterar livsmedel behöver ofta ha en fettavskiljare. Kontakta VA-enheten för mer information om vilka krav som gäller.

Avfall

Du som driver en restaurang eller ett café måste ha ett avfallsabonnemang hos kommunen.

Övriga tillstånd

Du kan även behöva söka olika tillstånd för att starta en restaurang eller café. Under Relaterad information hittar du information om alkohol-/ och serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobak, receptfria läkemedel och spel.

Tillstånd för en offentlig tillställning (danstillstånd) söker du hos polisen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.