Redan etablerad eller ta över en verksamhet

Här finns  lite information om regler och tillstånd som kan vara bra att känna till för dig som driver en restaurang eller ett café.

Om du funderar på att ändra din verksamhet på något sätt, till exempel börja servera sushi eller tillaga mat i ett café,  diskutera gärna förändringen med våra livsmedelsinspektörer som kan tipsa dig om hur förändringen påverkar din riskklassning, kraven på lokalen eller liknande.

Här nedanför hittar du kort information om andra lagar och myndigheter som kan beröra din verksamhet.

Bygglov, skyltar, ventilationskontroller etc.

Om du planerar att utöka lokalernas storlek, sätta en skylt på fasaden, bygga om och göra ändringar i till exempel bärande konstruktion,planlösning eller om du bygga till exempel en ventilationsanläggning, skorsten eller rökkanal ska du kontakta plan- och byggenheten för att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Brandfarlig vara

Om du hanterar till exempel gasol eller andra brandfarliga varor krävs tillstånd. Du ansöker om tillstånd för brandfarlig vara hos Räddningstjänsten.

Vatten och avlopp

För att släppa ut avloppsvatten i det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du behöva ha en fettavskiljare. Kontakta VA-enheten för mer information om vilka krav som gäller.

Avfall

Du som driver en restaurang eller ett café måste ha ett avfallsabonnemang hos kommunen.

Övriga tillstånd

Under Relaterat hittar du information om alkohol- och serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobak, receptfria läkemedel och spel.

Tillstånd för en offentlig tillställning (danstillstånd) söker du hos polisen.