Vatten i livsmedelsverksamheter

Vatten som används till dryck, matlagning eller annan hantering av livsmedel måste vara av dricksvattenkvalitet. Kommunalt vatten uppfyller dessa krav, men har du egen brunn måste du:

  • Testa ditt vatten för att bevisa att de uppfyller kraven för dricksvatten
  • Göra kontinuerliga prover för att visa att vatten kvaliteten inte förändras
  • Ha med brunnen som en del i egenkontrollprogrammet

Du måste också registrera din brunn som en dricksvattenanläggning hos oss för få att använda vattnet i din verksamhet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.