Miljöstrategiskt arbete

Miljöstrategi för Vara kommun 2021-2030 är antagen.

Miljöstrategiskt arbete

En miljöstrategi för Vara kommun håller på att tas fram. Miljöstrategin visar på långsiktiga fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till…

Miljöstrategiskt arbete

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför ska företag och verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt…

Miljöstrategiskt arbete

Hur kan Vara kommun göra skillnad globalt genom att bidra lokalt med minskad miljöpåverkan? Vilka områden är viktiga för Vara…

Bilden visar vindkraftverk

Miljöstrategiskt arbete

Hur kan Vara kommun göra skillnad globalt genom att bidra lokalt med minskad miljöpåverkan? Vilka områden är viktiga för Vara kommun att fokusera på i miljöarbetet? Det ska miljöstrategin för Vara kommun hjälpa kommunen med de närmaste åren. På uppdrag av politikerna jobbar den kommunala förvaltningen med att konkretisera miljöarbetet internt och externt. Arbetet beräknas…

Bilden beskriver ett fält med Lupiner

Invasiva arter

Här hittar du information om invasiva främmande arter – växter och djur som är skadliga för vårt samhälle och natur. Vad är en invasiv växt- eller djurart? Invasiva växt- eller djurarter är en arter som kommit till nya områden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som breder ut sig och konkurrerar ut…

Bilden visar olika grönsaker

Miljöbarometern

Här kan du ta del av Miljöbarometern, en rapport som beskriver miljötillståndet i Vara kommun med syfte att ge en bred redovisning av utvecklingen i kommunen. I rapporten redovisas miljötillståndet kopplat till klimat, energi, trafik, luft, natur, vatten, skadliga ämnen, avfall samt företag och verksamheter. Syftet är att rapporten ska fungera som ett grundläggande kunskapsunderlag…

Miljö- och byggnadspris

För att stimulera medborgare, företag och organisationer som genom olika åtgärder, stora som små, arbetar för en hållbar och god miljö i Vara kommun delas varje år ett miljö- och byggpris. Mottagaren av priset får ett diplom och en summa som sponsras av Sparbanken Skaraborg. Priset har delats ut under flera år, du kan se…

Bilden visar en bil som laddas med el

Fordonsgas och elbilsladdning

Tankställen för gas finns på en rad platser i Sverige men i Vara finns inte något tankställe. Närmaste ställe är Grästorp, Skara eller Vårgårda. Publika laddplatser för elbilar finns på olika ställen i kommunen. Elbilsladdning finns på olika platser i Vara kommun. Laddplatserna är väl spridda över kommunen. Apoteket vid ICA, Vara Hedin bil, Vara Stora Torget,…

Bilden föreställer logotypen för Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Vara kommun har gjort ett antal åtaganden för att bidra till att Västra Götaland ska nå de svenska miljömålen. Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet sträcker sig fram till 2020 i första hand. Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” riktar sig till alla som medverkar…

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.