Miljöstrategiskt arbete

Miljöstrategi för Vara kommun 2021-2030 är antagen.

Miljöstrategiskt arbete

Våra energi- och klimatrådgivare inbjuder till ett högaktuellt lunchföredrag med frågestund onsdagen den 19 oktober. Klimatförändringar, kriget i Ukraina och…

Miljöstrategiskt arbete

Välkommen på föreläsning på temat Upptäck slättens skatter – lokalt producerade grödor. Kom och lär dig mer om grödor på…

Bilden visar maskin som utför markarbete

Sanering av förorenade områden

Läs om Vara kommuns arbete med att sanera förorenade områden där vi har ett ansvar. Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete med att ta ansvar för ”gamla synder” och därmed undersöka och eventuellt sanera mark som är misstänkt förorenad. Arbetet är viktig både ur ett hållbarhets- och hälsoperspektiv. Vilka områden har och ska saneras? Saneringsarbetet…

Bilden visar vindkraftverk

Miljöstrategi för Vara kommun 2021-2030

Hur kan Vara kommun göra skillnad globalt genom att bidra lokalt med minskad miljöpåverkan? Vilka områden är viktiga för Vara kommun att fokusera på i miljöarbetet? Svaren hittar du i Vara kommuns miljöstrategi. Vad är en miljöstrategi? Miljöstrategin har arbetats fram för att se till att kommunen arbetar gemensamt mot en hållbar utveckling. Strategin kommer…

Bilden beskriver ett fält med Lupiner

Invasiva arter

Här hittar du information om invasiva främmande arter – växter och djur som är skadliga för vårt samhälle och natur. Vad är en invasiv växt- eller djurart? Invasiva växt- eller djurarter är en arter som kommit till nya områden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som breder ut sig och konkurrerar ut…

Bilden visar olika grönsaker

Miljöbarometern

Här kan du ta del av Miljöbarometern, en rapport som beskriver miljötillståndet i Vara kommun med syfte att ge en bred redovisning av utvecklingen i kommunen. I rapporten redovisas miljötillståndet kopplat till klimat, energi, trafik, luft, natur, vatten, skadliga ämnen, avfall samt företag och verksamheter. Syftet är att rapporten ska fungera som ett grundläggande kunskapsunderlag…

Miljö- och byggnadspris

För att stimulera medborgare, företag och organisationer som genom olika åtgärder, stora som små, arbetar för en hållbar och god miljö i Vara kommun delas varje år ett miljö- och byggpris. Mottagaren av priset får ett diplom och en summa pengar av Miljö- och byggnadsnämnden. Priset har delats ut under flera år, du kan se…

Bilden visar en bil som laddas med el

Fordonsgas och elbilsladdning

Tankställen för gas finns på en rad platser i Sverige men i Vara finns inte något tankställe. Närmaste ställe är Grästorp, Skara eller Vårgårda. Publika laddplatser för elbilar finns på olika ställen i kommunen. Elbilsladdning finns på olika platser i Vara kommun. Laddplatserna är väl spridda över kommunen. Se laddplatser för elbil  

Bilden föreställer logotypen för Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Vara kommun har gjort ett antal åtaganden för att bidra till att Västra Götaland ska nå de svenska miljömålen. Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” riktar sig till alla som medverkar till att vi uppnår de svenska miljömålen i Västra…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.