Miljöbarometern

Här kan du ta del av Miljöbarometern, en rapport som beskriver miljötillståndet i Vara kommun med syfte att ge en bred redovisning av utvecklingen i kommunen.

Bilden visar olika grönsaker

I rapporten redovisas miljötillståndet kopplat till klimat, energi, trafik, luft, natur, vatten, skadliga ämnen, avfall samt företag och verksamheter.

Syftet är att rapporten ska fungera som ett grundläggande kunskapsunderlag för kommunens fortsatta miljöarbete. Rapporten vänder sig till alla som vill veta mer om miljötillståndet i Vara kommun.

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.