Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Vara kommun har gjort ett antal åtaganden för att bidra till att Västra Götaland ska nå de svenska miljömålen.

Bilden föreställer logotypen för Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet sträcker sig fram till 2020 i första hand.

Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” riktar sig till alla som medverkar till att vi uppnår de svenska miljömålen i Västra Götaland. De fyra stora utmaningarna i Västra Götaland är:

  • Minskad klimatpåverkan och ren luft
  • Hållbar användning av vattenmiljöer
  • Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
  • God boendemiljö och hållbar konsumtion

Inom dessa fyra områden finns det sammanlagt 46 åtgärder som aktörerna kan åta sig att arbeta med. Vara kommun har utgått ifrån det politiskt antagna sektorsprogram Miljö och utifrån den valt ut ett antal åtaganden som vi kommer att arbeta vidare med under 2018-2020.

Vilka har tagit fram programmet?

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.