Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön, det vill säga omgivningen, från föroreningar, kemikalier, och annat som stör det naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i vatten, luft eller mark.

Här hittar du information inom miljölagstiftningen som berör dig som företagare eller privatperson.