Företag – så tar du hand om avfallet

I en verksamhet uppkommer flera olika typer av avfall. Här kan du som driver en verksamhet se vilken typ en viss sorts avfall är och vem som hämtar det.

Vem hämtar vilket avfall?

I Vara kommun hämtar Avfall & Återvinning Skaraborg alltid kommunalt avfall, enligt kapitel 15 miljöbalken, medan privat entreprenör hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall.

Kommunalt avfall (hushållsavfall)

Kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall) är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller anläggning.

Exempel på kommunalt avfall

 • Avfall som uppkommer i verksamheters personalutrymmen, till exempel papperskorgar, personalmatsal är kommunalt avfall.
 • Avfall som uppkommer i restauranger, storkök, catering, caféer med mera är typiskt sett kommunalt avfall. Även det avfall som uppkommer i omedelbar anslutning till matberedningen är kommunalt avfall.
 • Avfall från skolor, skolmatsal och skolkök i anslutning till skolmatsal.
 • Avfall från väntrum till vårdinrättningar, camping, hotell, festivaler, idrottsanläggningar, etc.

Kommunalt avfall från verksamheter ska hållas skilt från verksamhetsavfall. Allt kommunalt avfall ska sorteras. Sorteringsguide
Förpackningar kan lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är det avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag till följd av den verksamhet som bedrivs. Verksamhetsavfall kan lämnas till valfri entreprenör som hanterar avfall. Verksamhetsavfall kan även lämnas hos Ragn-Sells Recycling i Vara mot avgift.

Exempel på verksamhetsavfall

 • Utsorterade livsmedel i butiker, frukt och grönt, förpackade och oförpackade livsmedel.
 • Spillfett och fett från restaurangers fettavskiljare.
 • Avfall som uppkommer i produktionskök utan servering.
 • Metallskrot och trärester

Övrigt avfall som uppstår i verksamheter och hämtas av privat entreprenör

 • Papper-, plast- och metallförpackningar, tidningar och glas.
 • Stora kartongemballage.
 • Animaliska biprodukter (ABP) – allt slakteriavfall ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg, till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel (med vissa undantag).

Bra att veta

 • Det finns krav på sortering
 • Det är bara kommunen som har rätt att transportera kommunalt avfall enligt lagstiftningen.
 • Vid felaktig behandling av avfallet, så ansvarar miljö- och byggenheten för tillsynen.
 • Har du för tunga kärl kommer vi inte att kunna hämta ditt kärl. Då får du packa om och beställa en ny hämtning.
 • Du kan lämna grovavfall med producentansvar gratis på Återvinningscentralen i Vara.

Producentansvar

Produkter som omfattas av producentansvar

Exempel på produkter som omfattas av producentansvar är hushållsmaskiner, TV och video, vitvaror, kontorsutrustning, telekomutrustning, kameror, klockor och leksaker med sladd eller batteri. Mer information om hur producentansvaret fungerar och vad som omfattas av det finns på El-kretsens hemsida.

Produkter som inte ingår i producentansvaret

Exempel på produkter som inte ingår i producentansvaret är fast installerad elektrisk utrustning för uppvärmning och ventilation och maskiner eller delar av maskiner som används inom jordbruk eller industri. I övrigt hänvisar vi till godkänd mottagare. El- och elektronikprodukter som inte ingår i producentansvaret lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.