Nya regler kring rapportering av farligt avfall

En rostig tunna som ligger ner.

Nya krav på verksamheter och företag att rapportera in uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall.
Från och med den 1 november 2020 ska därför företag och verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Anteckningsskyldigheten gäller de flesta verksamheter

Sedan tidigare har de flesta verksamheter haft en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall, men sannolikt är många inte medvetna om den så kallade anteckningsskyldigheten. Anteckningsskyldigheten gäller alla företag och verksamheter som producerar, samlar in, transporterar, handlar eller mäklar med farligt avfall samt verksamheter som behandlar avfall och farligt avfall. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. Eftersom nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, som till exempel elektronik, förbrukade lysrör, olika kemikalier, impregnerat trä och uttjänta batterier, gäller anteckningsskyldigheten de flesta.

Rapporteringsskyldigheten började gälla 1 november 2020

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Hur går rapporteringen till?

Verksamhetsutövare kommer att kunna lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation. En verksamhetsrepresentant som har tillgång till e-legitimation kan logga in i Naturvårdsverkets e-tjänster för avfallsregistret.
Det går även att rapportera in det farliga avfallet via ett eget IT-system som sedan ansluts till Naturvårdsverkets API, vilket innebär att de två systemen kan utbyta information med varandra. För att en verksamhet ska kunna ansluta till Naturvårdsverkets API så behöver ett avtal slutas med Naturvårdsverket.

Du kan ta hjälp av andra

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret.
Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.