Förorenade områden

Förorenade områden är platser som risker att skada eller skapa olägenheter för miljön eller människors hälsa. Områdena kan vara förorenade på grund av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Olika typer av områden kan vara förorenade, såsom mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar.

En rostig tunna som ligger ner.

Den som orsakat en förorening är huvudsakligen ansvarig för att undersöka och sanera ett område. I vissa fall kan den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet bli ansvarig för åtgärderna.

Planerar du att genomföra en sanering eller andra åtgärder inom ett förorenat område är du oftast skyldig att göra en anmälan.

Upptäcker du en förorening vid en fastighet som du äger eller använder ska du genast meddela det till miljö- och byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheten).

Mer information:

Förorenade områden (naturvardsverket.se)

Förorenade områden | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.