Kemikalier

Idag används ett stort antal olika kemiska produkter i Sverige av både hushållen och industrin. Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Bilden visar en mängd gamla rostiga tunnor

Miljöenheten kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna.

I vår tillsynen ingår både yrkesmässiga och privata användare av kemiska produkter. Som privatperson kommer du främst i kontakt med oss när du ska installera en kylanläggning eller en värmepump. Men vi handlägger även tillståndsärenden gällande viss spridning av bekämpningsmedel och arbetar genom vår tillsyn för att stora kemikaliehanterare ska utreda och minska riskerna för stora kemikalieolyckor. Vi är även remissinstans i tillståndsfrågor.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.