Kemikalier

Idag används ett stort antal olika kemiska produkter i Sverige av både  hushållen och industrin. Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Miljöenheten kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna.

I vår tillsynen ingår både yrkesmässiga och privata användare av kemiska produkter. Som privatperson kommer du främst i kontakt med oss när du ska installera en kylanläggning eller en värmepump. Men vi handlägger även tillståndsärenden gällande viss spridning av bekämpningsmedel och arbetar genom vår tillsyn för att stora kemikaliehanterare ska utreda och minska riskerna för stora kemikalieolyckor. Vi är även remissinstans i tillståndsfrågor.

Vill du veta mer om vilka kemikalier som kan finnas i vår vardag, besök gärna Kemikalieinspektionens hemsida.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.