Förbud gällande växtskyddsmedel på tomtmark

Sedan 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel på vissa områden, bland annat på tomtmark för bostadshus.

Med tomtmark menas både tomter för en- och tvåbostadshus samt tomter för flerbostadshus. Detta innebär att du som fastighetsägare inte får sprida bekämpningsmedel mot ogräs etc. I vissa specifika fall går det att ansökan om dispens, tex. för bekämpning av invasiva arter. Kontakta i så fall den kommunala nämnden på miljö.bygg@vara.se

Här går det att läsa mer om lagändringen:

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel (naturvardsverket.se)

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.