Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Bilden visar en öppen spis där ved brinner

Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar (FMF). Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

När behöver anläggningen registreras?

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av förordningen omedelbart och ska registreras. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari 2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Hur kan man registrera en anläggning?

Använd vår e-tjänst för registrering av anläggning.

Vid frågor kontakta miljo.bygg@vara.se

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Vara kommun.

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Varaslättens lagerhus ekonomiska förening 7684002053 Lagerhuset 6
Vara Energi Värme AB 5566059258 Motorn 5
Vedum Kök- och Bad 5562090521 Vedum 18:15
Lantmännen Agrovärme AB 5562295666 Gräsanden 9

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.