Värmepumpar i vattenskyddsområde

Om du bor i vissa delar av Jung, Stora Levene, Vedum, Larv och Helås, i något av våra vattenskyddsområden gäller det hårdare krav. En oförsiktig och felaktig borrning kan i dessa områden leda till att den kommunala dricksvattentäkten förstörs och äventyrar vattenförsörjningen till samtliga kommuninnevånare.

Inom det närmaste området från vattenuttaget, den primära skyddszonen, är det vanligtvis inte tillåtet alls med berg- eller jordvärmeanläggningar. Inom den sekundära zonen, som ligger längre ifrån vattentäkten, krävs däremot tillstånd för att utföra dessa anläggningar. Det ställs även hårdare krav på de som borrar för bergvärme inom ett vattenskyddsområde. De ska vara certifierade enligt de krav som SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit fram i samarbete med SITAC och branschorganisationerna. Certifieringsnummer Ska fyllas i på ansökningsblanketten.

Du använder samma blankett när du ansöker om tillstånd/anmälan om värmepumpar.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.