Allemansrätten

Vistelse i naturen är bra för människors välbefinnande och hälsa. Allemansrätten är en viktig förutsättning för att det ska vara enkelt att vistas i naturen. Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Den som använder sig av allemansrätten har ett ansvar för att visa hänsyn till natur, djurliv, markägare och andra besökare. En bra tumregel är “Inte störa – inte förstöra”.

Vitsippor

Allemansrätten i skyddade områden

Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men kan vara begränsad.

De områden där allemansrätten kan vara begränsad kan till exempel vara:

  • Nationalparker eller naturreservat
  • Natura 2000-områden
  • Naturminnen
  • Djur- och växtskyddsområde
  • Kulturminne eller kulturreservat

Ta reda på vad som gäller i den nationalpark eller naturreservat som du vill besöka på länsstyrelsens hemsida. Bestämmelserna finns också ofta uppsatta på skyltar vid tillexempel ingången till ett skyddat område. Många gånger finns där också annan information som hjälper dig att hitta och som berättar om områdets natur- och kulturvärden.

Plocka blommor, svamp och bär

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen men vissa växter är fridlysta och får därför inte plockas. Du får inte bryta grenar från levande träd och buskar.

Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten till skillnad från bär och svamp. De är inte heller fridlysta, men det är förbjudet att plocka ollon och nötter från växande träd. Det går naturligtvis fråga markägaren om lov.

Jaga och fiska

Varken att jaga eller fiska ingår i allemansrätten. Du behöver ta reda på vilka regler som gäller, till exempel var du behöver ha fiskekort. Du får vara ute i naturen även om det pågår jakt.

Tälta i naturen

Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Eldning

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Välj gärna iordninggjorda eldplatser.
För att inte riskera att elden sprider sig i efterhand behöver du vara noggrann med att den är ordentligt släckt när du lämnar eldplatsen. Förbered gärna din släckning med hink och vatten.

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är exempelvis vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Ta med skräpet

All nedskräpning är förbjuden. Krossat glas, burkar, plast, fiskelinor, engångsgrillar och annat skräp kan skada både människor och djur. Ta alltid med dig skräpet och släng i en soptunna eller ta med dig hem.

Cykla och rida

Du får cykla och rida både i naturen och på enskilda vägar. Undvik blöta marker som lätt skadas. Ibland får du cykla och rida på motionsspår och vandringsleder men du måste visa hänsyn.

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Ta gärna med dig hunden i naturen men tänk på att du har strikt ansvar för din hund och att kraven på dig som hundägare är stora. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Hunden ska hållas högst några meter ifrån dig och helst vara kopplad. Syftet är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.