Ornäsbjörk – Sveriges riksträd

Ornäsbjörk, eller Betula pendula ’Dalecarlica’, är ett sällsynt och vackert träd enligt föreningen Dendrologi och Parkvård. Det upptäcktes redan 1767 vid gården Lilla Ornäs i Dalarna. År 1985 utsågs ornäsbjörken till Sveriges riksträd.

Fotograf: Henrik Morin, SLU

Ornäsbjörken har uppkommit genom en spontan mutation av vårtbjörk. Trädet har en bred krona och vit stam och har smala djupflikiga blad. De yttersta kvistarna är hängande. Hanblommor saknas och är därmed pollenfri!

Den äkta Ornäsbjörken fanns bara i ett exemplar och kunde inte föröka sig själv, men med människans hjälp har den överlevt och förökats trots att moderträdet, det ursprungliga exemplaret vid Lilla Ornäs, föll i en storm 1890.

I Vara kommun har vi Ornäsbjörk på tre platser:

  • Kvänum, lekplatsen på Vitsippegatan
  • Vara, gräsytan bakom konserthuset
  • Vara, Alléskolans innergård

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.