Telefontjänst för upptäckt av bisvärmar

Sveriges Biodlares Riksförbund har en telefontjänst som allmänheten kan ringa till om man har upptäckt en bisvärm. En kall vår kan öka risken för att bina svärmar. När det slår det om och blir varmt så ökar också svärmlusten hos bina.

Bilden visar ett bi på en maskros

Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägarna att bli av med bina och därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in.

Svärmtelefonens nummer är – 0766-86 07 01

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.