Renhållningsordning och avgifter

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Det är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Ragn-Sells sopbil

I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, en del är avfallsplanen och en del lokala renhållningsföreskrifter. Nedan kan du ladda hem de båda delarna direkt.

Del 1 Avfallsplan (utställningsversion)

Del 2 Föreskrifter om avfallshantering

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter i Vara kommun

Avgifterna för hämtning av hushållsavfall höjdes den 1 april 2019. Avgifterna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till största delen på en ökad kostnad för återvinningscentralen i Vara.

Avgifterna för slamhämtning är beräknade utifrån kommunens nya ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells. För slamhämtning för behållare (upp till 3 m3, 3,1-5 m3) innebär taxeändringen en ökning med 24-31 kr/år.

REduce, REuse och REcycle

Om du vill minska din miljöpåverkan finns det ett engelskt uttryck som enkelt förklarar i vilken ordning du bör tänka: REduce, REuse and REcycle.

  • REduce – minska din totala mängd avfall. Det kan du göra genom att köpa varor som håller längre eller välja en vara med en liten/ingen förpackning.
  • REuse – återanvänd. En stor kartong kanske får ett extra liv som koja till barnen innan den slängs.
  • REcycle – återvinn. Det avfall du ändå får ska återvinnas så långt det går. Att sortera och lämna dina förpackningar för återvinning är faktiskt ett effektivt sätt att minska den totala mängd energi som samhället som helhet förbrukar.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.