Renhållningsordningen

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till.

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Renhållningsordningen är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen. I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, en del är lokala renhållningsföreskrifter och en del är avfallsplanen. Här kan du ladda ner båda delarna direkt.

Del 1 Föreskrifter om avfallshantering

Del 2 Avfallsplan

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.