Vatten och avlopp

Gäller det kommunalt vatten och avlopp kontakta Tekniska förvaltningen. Gäller det enskilt vatten och avlopp kontakta Miljö- och Byggnadsförvaltningen.

Bilden föreställer vattendroppar.

Felanmälan vatten och avlopp

Vara kommun sköter kundtjänst, drift och underhåll av de kommunala VA-anläggningarna (vattenförsörjning och avloppsrening). Är du ansluten via en VA-samfällighet kontaktar du den istället. Följande ärenden kan du uträtta direkt via våra e-tjänster. Du hittar en länk till dem under rubriken Självservice här på sidan. Flyttanmälan för kommunalt vatten och avlopp Vattenmätare - lämna mätarinställningar…

En avloppssil i en diskbänk.

Att ansluta till kommunalt VA

Vara kommun ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet med vatten och avlopp. Verksamhetsområdet består av Vara tätort och övriga tätorter i kommunen. Där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening. Vara kommun erbjuder dock möjlighet för dem som bor utanför verksamhetsområdet att ansluta till en…

En dagvattenbrunn med galler i gatan.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på och sköljer av hårdgjorda ytor som exempelvis gator och parkeringsplatser. Genom att ta hand om vattnet på rätt sätt kan det användas igen istället för att släppas ut och förorena vattendrag, sjöar och hav. Det traditionella sättet att ta hand om dagvatten är via rörledningar i…

En flyttkartong med en nyckel hängande i ett snöre.

Flyttanmälan vatten och avlopp

Hur gör du med ditt abonnemang för vatten och avlopp när du ska flytta? Om du säljer din fastighet och har kommunalt vatten och/eller avlopp ska du göra en flyttanmälan. Det gör du genom att fylla i blanketten som du hittar under relaterat. Det räcker med att fylla i och skickas in den dagen man…

Bilden visar händer som tvättas under en kran med rinnande vatten

Frågor och svar om vatten och avlopp

Här samlar vi svar på de frågor som kommunen ofta får. Vi delar också med oss av några tips på vad du bör tänka på när du använder vatten och avlopp i din vardag.

VA-avgifter och fakturering

Vi skickar ut sex fakturor per år. Betalningssätt Vi kan erbjuda olika betalningssätt: Pappersfaktura: Om du inte har valt något annat alternativ får du automatiskt en pappersfaktura hem med posten. Autogiro: Pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto och fakturan blir betald exakt på förfallodatum. För att anmäla dig till betalning med autogiro fyller du i…

En vattenmätare.

Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten, och det styr vad du ska betala i VA-avgift. Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader täcks av avgifter som du som kund betalar. Det är därför du behöver ha en vattenmätare. Vattenmätaren tillhandahålls av och…

Vattendroppar.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp - hur går du tillväga? Kontakta miljöenheten för att boka besök gärna 6 veckor innan du vill komma igång. Gräv en 2,5 meter djup provgrop i nära anslutning till där du ska gräva avloppet. Lämna in anmälan/ansökan och situationsplan där avlopp, vattentäkter är utritat. Invänta tillstånd Skriftligt avtal med entreprenören Gräv! Skicka in…

En vattenkran. Från kranen kommer vatten.

Enskilt vatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Men det är inte ovanligt att man har problem med kvaliteten på vattnet från sin enskilda brunn. Under 2007 gjordes en genomgång av 5 000 analysresultat från hela landet. Genomgången visade att i ca 80 % av proverna hade man problem med vattnet…

En person fyller ett glas med vatten

Vattenskyddsområden

Varför har vi vattenskyddsområden? Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra viktigaste naturresurser och samhällsintressen. Vattenförekomster och vattentäkter behöver således skyddas mot föroreningar som orsakas av punktutsläpp och diffusa föroreningskällor. Detta ställer höga krav på sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Syftet med vattenskyddsområden är att ge…

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.