Vatten och avlopp

Ett bra vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla. Här kan både du som har enskilt och kommunalt VA hitta information om skötsel, lagar, felanmälan med mera.

Gäller det kommunalt vatten och avlopp kontakta Tekniska förvaltningen.

Gäller det enskilt vatten och avlopp kontakta Miljö- och Byggnadsförvaltningen