Att ansluta till kommunalt VA

Vara kommun ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet med vatten och avlopp. Verksamhetsområdet består av Vara tätort och övriga tätorter i kommunen. Där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening.

En avloppssil i en diskbänk.

Vara kommun erbjuder dock möjlighet för dem som bor utanför verksamhetsområdet att ansluta till en förbindelsepunkt på kommunens vatten och avloppsnät.

Gör en anmälan

Du kan göra en anmälan via Självservice eller fylla i blanketten Servisanmälan VA som finns under rubriken Relaterat. Skriv ut blanketten och skicka den till VA-enheten Vara kommun 534 81 Vara. Vill du få en blankett hemskickad kan du kontakta VA på telefon 0512-310 94.

Anslutning inom tättbebyggt område

Bor du inom tättbebyggt område kan du oftast ansluta dig till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. För information om villkor och/eller anmälan att du vill ansluta dig till det kommunala nätet, se under rubriken Kontakt.

Anslutning på landsbygden

Bor du på landsbygden men nära en stamledning kan det också finnas möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet. Eller ni kanske är flera grannar som vill gå samman och dela på grävkostnaderna?

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.