Enskilt avlopp

Bilden föreställer vattendroppar.

Små avlopp med dålig rening kan innebära både miljö- och hälsoproblem

I Vara kommun finns cirka 3 500 enskilda avloppsanläggningar. Större delen av dessa behöver förbättras. Även om utsläppet från ditt eget avlopp kan tyckas litet blir den sammantagna effekten av alla avloppen i området desto större.
Utsläpp från små avlopp kan ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Kväve och fosfor leder till övergödning i sjöar och vattendrag, organiska ämnen kan leda till syrebrist i de vatten de släpps ut i. Bakterier, virus och parasiter kan ge upphov till sjukdomar genom att utsläpp kan hamna i din egen eller grannens brunn. Det finns alltså flera orsaker till att miljöbalken ställer krav på att enskilda avlopp ska renas.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare och är ansvarig enligt lagen. Därför är det ditt ansvar dels att söka tillstånd eller anmäla innan du bygger din anläggning, dels att anläggningen byggs enligt beslutet, även om du anlitar en entreprenör. Som fastighetsägare ska du också sköta och underhålla din anläggning. Tänk på att du som fastighetsägare även är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Hur gör jag?

Innan du börjar bygga om ditt gamla avlopp krävs oftast tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Kom ihåg att tillståndet ska vara klart innan du börjar gräva och det är därför bra om du kontaktar oss minst 6 veckor i förväg. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd eller anmälan till oss kan du få betala en straffavgift på 3 000 – 5 000 kr, även om avloppet är korrekt anlagt. I menyn till vänster hittar du mycket användbar information om olika tekniker, vilka tillstånd du behöver och hur det går till att göra om avloppet.

Avloppsprojektet i Vara Kommun

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar sedan flera år aktivt med att höja standarden på enskilda avlopp i kommunen. För att nå målet krävs att insatserna görs i etapper. Många fastighetsägare har därför redan fått föreläggande om att de ska åtgärda sina avlopp.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.